áno
logo
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE - Právne informácie
Všetky údaje a materiály publikované na jg-autoelektro.sk majú komerčný, informatívny charakter a môžu byť použité iba pre osobné potreby. Pre ďalšie publikovanie, úpravu, reprodukciu alebo akékoľvek iné použitie údajov a materiálov je potrebný písomný súhlas JG Autoelektro s.r.o.. Bez písomného súhlasu je použitie údajov z jg-autoelektro.sk zakázané!

JG Autoelektro s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny sú platné odo dňa ich publikovania na www.jg-autoelektro.sk.

Autorom softvérového riešenia pre jg-autoelektro.sk je firma AY Productions & Missberry s.r.o., ktorá je jediným nositeľom autorských práv. Použité softvérové riešenie content management systému AYCon CMS a ďalšie špecifické doplňujúce moduly na jg-autoelektro.sk nie je možné žiadnym spôsobom šíriť, upravovať, meniť, kopírovať, dekódovať a využívať tak získaný zdrojový kód, databázu, alebo jeho časti samostatne, prípadne v spojení s iným programovým vybavením.

V prípade, ak zistíte protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na: copyright@ay.sk.